Dino Meat Hunt New Adventure


Динозаврите наскоро започнаха да търсят преследване на месо от случващото се през зимата Този път ще започне по-трудно преживяване Малкият динозавър може да скочи на високи места и огромният динозавър може да унищожи опасните зверове. спътника си и настройте месото за динозаврите.