Jungle Jump


Някъде долу в пустинята на пустинята носи забавна маймуна на име Том. Днес нашият човек трябва да отиде в далечен регион, за да събере прекрасни банани. Вие в играта Jungle Jump ще помогнете на маймуната в това преживяване. Вашият човек ще се движи по пътя с определена скорост. По време на развитието си водните пътища ще преминат. Вашият човек трябва да скочи над тях. В това ще му помогнете. На разположение за вас ще бъде изключителна преносима сцена. Ще използвате контролните болтове, за да го заместите под маймуната и по този начин ще помогнете да отскочите над водната пречка.

Забавна маймуна, която живее в далечна пустиня, обича да тича и да скача, но въпреки това не може да плува. Трагично е, че идвайки, тогава, в този момент тук, после, в този момент там, има водни пътища, които трябва да оцелее. Помогнете на маймуната в тази уеб базирана игра Jungle Jump. Преместете изключителни етапи с цел маймуната да прекоси водните пътища и да достигне целта си.