Subway Surfers: London 2023


По време на обиколката си из цялата планета през 2023 г., доблестният Джак избра да промени заявката за посещение на най-големите градски общности на планетата и първо избра Лондон. И все пак, как бихме могли да оставим дете, което преди това се е превърнало в наше собствено, да продължи подобно начинание, когато ченге с кучето си отново ще се опита да го намери? Очевидно ние ще отидем с другаря и ще се опитаме да завършим всяко едно от препятствията и да съберем всяка една от златните монети.