No One Escape


Бихте ли могли да избягате от луд убиец? Или от друга страна, може би вие сами бихте искали да бъдете луд палач? Ще опитате и двете части в Никой да не избяга! В случай, че сте жертва, вашето начинание е да избегнете смъртта и да задействате всички улови и системи, които ще деблокират входа за напускане. Бъдете предпазливи и тревожни, подгответе се да се приберете при основните индикации за риск. Палачът, след това отново, изисква да улови и полира всички жертви в стаята. Уверете се, че никой от тези хора не се измъкне и добавете своите мъртви тела от вируси към вашите зли събития!