Fireman Plumber


Пожарът е ужасно бедствие, което често се случва поради недостатъка на самите хора, по-рядко по нормални причини. Нашият светец функционираше като майстор и беше приличен обучен професионалист, но след като се оказа, че е на разположение при голям пожар и беше очарован от изработени от пожарникари. Това го принуди да промени призванието си, но въпреки това той реши да му даде прозрение. Можете да му помогнете и този шанс ще бъде даден в играта Fireman Plumber. В няколко региона през цялото време избухват пожари. Като завъртите линиите, трябва да дадете вода на извора на старта. Закованите региони ще изчезнат и ще получите фокуси. Опит да се направят огромни пространства за разпространение на вода в Fireman Plumber.