Green Mission


В сценичната игра Зелената мисия вие поемате работата на Бъди, зелена маса в обувки, която търси объркваща формула от домати в остаряла пещера. Бягайте, отскачайте и летете през 14 тестови нива и натрупвайте всички скъпоценни камъни. Отворете входовете, като промените тона на Бъди и стигнете до всички изходи. Бихте ли успели да се измъкнете от пещерата с омагьосаната формула?