Classic Chicken Shooting


Стреляйте всички пилета, които можете в играта на пилешкото пиле. Трябва да убиете необходимия брой пилета, за да изчистите всяко ниво.Всеки път ще сте на различна база и ще запазите вашето статично положение и след всяко ниво условията ще са по трудни но изкушението по голямо убийте всички пилета в тази игра за момчета и се забавлявайте късмет!