Murder


Като професионален убиец, основната ви цел този път е да убиете владетеля и да заемете мястото за себе си. Бихте ли успели да надделеете в убийството и да станете владетел? Бихте ли могли да запазите мястото, независимо дали сте успели? Всеки професионален убиец има алтернативно завършване в крайна сметка. Какъв брой бихте могли да играете?

Murder е велик кръг на смъртта. Искате да убиете владетеля и неговото място да управлява царството. Най-важното е, че трябва да пълзите зад владетеля и да изберете полезната секунда, за да го ударите и убиете. Всеки път, когато той бъде изпратен, трябва бързо да вземете дрехите му и сами да станете владетел!

Когато ефективно вземете личността на владетеля и го убиете, трябва да се предпазите от други потенциални професионални убийци, които трябва да направят точно еквивалент на това, което току що сте направили! Пазете внимателен поглед и се уверете, че никога не държите гърба си обърнат наистина дълго време! Имате ли нещата, които да превърнете в професионалния лорд-убиец?