Pillowbattle.io


Точно ли е да се каже, че сте изтощени, оставайки вкъщи? Извадете тази подложка и организирайте истинска социална раздяла в Pillowbattle.io. Първо стигнете до възглавницата, тествайте точността и нагласите си, избягвайте противниковите нападения! Доверете се, че противникът ще победи един друг или ще пристъпи към чинията и ще им помогне да загубят. Последното стоене доминира в този йо мач.