Dices 2048 3D


Вие сте привърженик на тестването на пъзел игри, но не можете да откриете такава, която включва великолепието на 3D? Тогава в този момент трябва да се подготвите за Dices 2048 3D!

Зарове 2048 3D предвижда примерното взаимодействие 2048: Съпоставете 2 квадрата с подобно число, за да ги съберете и да направите квадрат със значително по -голямо число. И все пак, не е толкова просто в 3D! Можете да снимате квадратите равномерно, но допълнително да ги подреждате един върху друг. Освен това, той решава резултата наистина тестване! От време на време здрави камъни изглежда пречат на посоката ви. Основното, което можете да направите, е или да забавите, докато изчезнат след определени изстрели, или да използвате невероятните бомби, за да ги унищожите!

Подгответе и настройте мозъка си за някои истински, но невероятни трудности!