Unlimited Math Questions


Това приложение произвежда безкрайни запитвания и отговори. Тази игра е предназначена да учи математика. Децата могат да играят и да им проверяват информация. Изберете правилния отговор от 4-те отговора. Щракнете / докоснете правилния отговор. Оценявам!

Изберете правилния отговор от 4-те отговора. Щракнете с щракване върху правилния отговор.