Unlimited Math Questions


В новата игра Unlimited Math Questions ще отидете в клас и ще вземете числения тест. Цифровите изображения ще се покажат на екрана преди вас. Трябва да изберете един от тях. Той ще покаже темата на вашите задачи. Например това е всичко друго, но не знак за разширяване. От този момент нататък пред вас ще се появи числово условие към финала, на което след еквивалентния знак ще има въпросителен знак. Трябва да се обърнете към него в психиката си. Няколко цифри ще бъдат забележими под условието. Това са няколко потенциални отговора. Трябва да изберете един. В случай, че сте предоставили правилния отговор, ще получите фокуси и ще преминете към по-високо ниво на играта. В случай, че подходящият отговор не е правилен, ще бомбардирате начинанието и ще започнете отново.