Jelly Collapse


Докоснете уловите на конфитюр със сравнителен тон, за да премахнете в този момент. Ще бъдете компенсирани с допълнителни фокуси, бомби, безплатни върхове и тон очарователни нива!

Щракнете или почукайте вериги с подобни сладки сладки в този сладък мозъчен пъзел! Изработете огромни вериги, за да набавите допълнителни маси и да постигнете целта. Безумни катализатори ще ви помогнат по пътя ви!

Координирайте подобни сенчести задръствания, за да ги премахнете от игра. Продължавайте да взривявате веселите лица на конфитюра, докато не ги премахнете всички от сцената. Ward потупва, докато не изчистите изцяло елементите от цялото ниво.