Pink Cuteman 2


Във второто парче на Pink Cuteman 2 ще продължите да помагате на забавния розов аутсайдер при изследването на откритата от него планета. Вашият човек ще бъде забележим на екрана преди вас, който ще бъде в определен регион. Използвайки клавишите за управление, можете да го принудите да изпълнява конкретни дейности. Трябва да насочите легендата си по определен курс. Идвайки, опитайте се да съберете различни предмети, разпръснати навсякъде. Те ще ви донесат фокуси и различни награди. Различни клопки и капани ще очакват легендата ви. Някои от тях можете да заобиколите, а други да прескочите.