Gold Miner


Gold Miner е откровено произведение на изкуството. В играта, датираща от средата на 2000-те, събирате злато, камъни и минерали, за да постигнете целта си всеки ден. Със събраните пари можете да закупите основни ремонти като експлозиви, които ви позволяват да добивате още по-умело. Играта е пренесена на HTML5, което означава, че можете да я играете както на работното си място, така и на вашата програма!