Resquack


Боже, не! Малките патици липсват, трябва да ги пощадите и да ги занесете обратно в закътаното езеро. Защитете ги от опасността на улицата. Опитайте се да не оставяте климата да ви алармира. Страхотният уличен прелез беше преоценен!