Snake Vs Blocks


Изведете змията си навън, която е заредена с блокове. Колкото повече топки съберете, толкова повече змията ще бъде изтеглена. Насочете змията да преодолее препятствията по пътя си. Имайте предвид обаче, че като се държите далеч от самата сума, можете да издържите или да загубите. Добре, предпочиташ ли да се присъединиш и да изпробваш тази завладяваща игра? Ако имате повече упоритост и ангажираност, можете да се справите с него толкова дълго, колкото е необходимо. Тук оставете страхотни спомени за Snake Vs Blocks.