Backgammon Multiplayer


Таблата е една от най-опитните известни настолни игри. Целта на играта е да преместите фигурите си по триъгълниците на дъската и извън нея, преди съперникът ви да го направи.

Има няколко различни начина, по които се играе тази игра. В тази форма вашите фигури се движат обратно на часовниковата стрелка от горния десен ъгъл, докато вашият съперник се движи по посока на часовниковата стрелка от основната дясна. Можете да промените хода на играта в Опции, за да изключите възможността да преминете от основната опция в горния десен ъгъл. Освен това, играта от време на време се играе в корекции с рамка за оценка, избирайки възможния шампион. В тази форма всеки кръг е своя игра, без включване на точки.