Sudoku Classic


Судоку се играе на рамка от 9 х 9 пространства. Вътре линиите и секциите са 9 "квадрата" (състоящи се от 3 х 3 интервала). Всеки ред, сегмент и квадрат (9 интервала всеки) трябва да се закръглят с числата 1-9, без повторно пренареждане на числа в линията, сегмента или квадрата. LofGames направи изключително прост потребителски интерфейс и много повече елемент, за да оцените традиционната игра SUDOKU.