Flipping Legend


Освободете интензивността на стискането на ръце, заклинания и оръжия в този пример, базиран на опит. Изострете рефлексите си и се обединете с климата, когато скоростта и музикалността станат естествени. Играйте с новаторски легенди и отворете всеки един от техните способности и привилегировани прозрения, за да помогнете по-добре при разпределянето на вашите противници. Пристигнете на нови и далечни терени, които все още не са намерени от отделни пътуващи. Бъдете объркваща легенда!