Traffic Control


Проблемът с трафика в света е много труден. Нашата система за контрол на трафика също е старомодна. Основно се базира на таймера. Следователно, когато един път се проверява, традиционният контролер на движението не може да контролира системата за трафик. Ето защо тази играе ролата на полицай. Въпреки това, много области не разполагат с пътна полиция. Хората трябва да играят ролята на контролер. Ето играта.