Road Turn


В Road Turn, страхотна игра с един бутон, вашата отговорност е да координирате трафика. Предотвратете автоматичните сблъсъци, като контролирате кога превозните средства могат да завият на паркинга.