Jump Boy Jump


Помогнете на детето да бяга доста далеч, като подскачате над всички опасности. Има само един контрол и това е да отскачате. Изплатете дължимото, доколкото е възможно, за да оглавите класациите. Стойте далеч от шипове, капки и други разрушителни препятствия, за да поддържате детето живо.