SushiParty.io


Sushi Party е игра на змия в стил Каваи. Вие сте в поле с различни змии и целта е да ги накарате да ви дадат шанс. Колкото повече суши яде вашата змия, толкова по-голямо се развива. Sushi Snake зависи от Kawaii, което е японската култура на очарователност. Тези змии може да са сред най-сладките змии, които всъщност ще наблюдавате!