Arrower


Arrower е умерена и разхлабваща пъзел игра. Целта е да преместите всеки жълт болт в жълтата кутия. Това го правите, като се свържете с болтовете, те ще се преместят в хода, където са обърнати (нагоре, наляво, надясно или надолу). Нещо повече - ще намерите отличителни уникални кутии, които да подпомогнат болтовете при намирането на правилния начин. Оценявам!