Truck Trials


Влезте във вашия страхотен камион със звяри, разпрашете препятствията и стигнете до крайната цел толкова бързо, колкото може да се очаква! В това страхотно предизвикателство, насочено към камион, става въпрос за вашите способности за шофиране. Съберете чували със звезди и проучете пътя си през несигурния пейзаж. Отворете нови и по-добри превозни средства и бъдете внимателни, за да не навредите много - във всеки случай играта е завършена! Бихте ли успели да придобиете най-добрата позиция в класацията?