Rotate Bridge 3D


Малко събиране на индивиди е уловено и трябва да спасите живота им в Rotate Bridge 3d игра. Пред вас на екрана ще видите основа с определен размер, върху която ще бъдат индивидите. Трябва да ги преместите на противоположната страна на остров, който е на определено разстояние. За да направите това, трябва да изработите скеле към друг остров. Трябва да направите това с мишката. Принципите, по които това трябва да бъде възможно, ще ви бъдат разказани към началото на играта. Скелето трябва да минава така, че всички индивиди да са на повърхността му. Следователно, те всъщност ще искат да се спънат в него до острова и вие ще получите фокуси за това.