Best Link


За най-младите гости на нашия сайт представяме още една вълнуваща игра с гатанки Best Link. В него трябва да преминете през много увлекателни нива и да тествате прозрението си с тяхна помощ. На екрана пред вас ще се появи бойно поле, на което ще видите плочки. Всеки от тях ще има определен вид рисунка. Трябва внимателно да прегледате всичко и да проследите две неразличими чертежи. В момента трябва да докоснете тези плочки с мишката и впоследствие да ги изберете. Когато направите това, те ще изчезнат от бойното поле и ще ви бъдат дадени фокуси за това.