Stickman Death Run


Stickman критично се нуждае от вашата помощ в играта Stickman Death Run. Безпомощният човек се озовава в шумния свят и точно там, където по принцип е рисковано. Това се случило, когато светецът разбрал за натоварванията с перли, които лъжат направо на сцените. Той избра да се разхожда, да събира камъни и да се подобрява. Както и да е, това не се случи с никакво въображение, имах нужда. Легендата не се приготви според очакванията, не спази обстоятелството. Освен това в крайна сметка получих огромен проблем. Когато той се появи на дадено място, се задейства ужасна машина за унищожение. Това е нагоре с остри ръбове оформител, който бързо следва проследяването на късмета. Искате умело да заобиколите препятствията и да събирате скъпоценни камъни в Stickman Death Run.