Lumberjack River Exit


Интернет играта Lumberjack River Exit е истинска загадка. Вашата задача е да освободите място за малка лодка, която е залепнала на кръстовище. Лодката е възпрепятствана от боклуци от дървета, лосове и домове на водолюбиви птици. Премествайки тези предмети по подходящ начин, освободете място за лодката, за да може притежателят й да продължи екскурзията си по водния път.

Вашата лодка е заседнала във водния път и се опитва да напусне. Трябва да използвате своята проницателност, за да преместите нежеланите дървета в потока с цел лодката да пристигне лесно до изхода. Трябва да измислите отговор възможно най-бързо. Забавлявайте се добре с играта Lumberjack River Exit.