The Runaway Cats


The Runaway Cats е трудна игра с гатанки, в която искате да вземете котката. Котките са проницателни животни, които осъзнават, така че трябва да помислите кой капан да поставите. Намаляването на пътя и оставянето на котката без изход е успех в тази гатанка. Всеки път, когато изберете плочка, котката се придвижва към следващата, освен ако не е в примка. Котката ще се опита да избяга от лабиринта при всяка удобна възможност, така че трябва да предотвратите това, като възпрепятствате изхода с препятствия. Помислете внимателно за възможностите си да предвидите кой път е най-доброто място за получаване на котката. Намерете подкрепа от силните спонсори, които са в работата на пречките. Котките са хлъзгави, но не могат да избегнат нашите препятствия, които се приспособяват към недостатъците на котките. Внимавай! Нашите котки имат различни мозъци и характери, така че можете само със значителни усилия да предвидите как да получите котката.