Mahjong Master 2


Примерният кръг за пасианс за координиране на китайски плочки в джоба ви за сметка на Inlogic Clear полетата, заредени с плочки, натрупани в хубави пирамиди. Мачът се комбинира бързо, за да спечелите допълнителни фокуси Можете ли да придобиете всички блестящи звезди.