Braains2.io


Braains2.io е отделяне на първата забавна церебрална мултиплейър игра. Илюстрациите са сходни, както и продължаващото взаимодействие. Вече можете да играете с пълни 3D настройки с изключителни шансове, които желаете!

Трябва да играете като човек или като зомби и да се опишете да се разпоредите с различни играчи. Публикувайте различни предмети, които да преместите и отворите отзад. Контролът не е труден за получаване и интерактивност е далеч след добра от основната част!