Connect the Dots 3


За всеки индивид, който трябва да тества своите знания и разумни разсъждения, представяме още една игра-загадка Connect Dots 3. Преди вас на екрана ще видите бойното поле, върху което ще има фокуси на различни места. Трябва да гледате на всичко предпазливо. Опитайте се да си представите каква форма могат да поставят тези фокуси. От този момент нататък използвайте мишката, за да свържете тези фокуси с линии. Когато фигурата бъде измислена, ще ви бъдат дадени фокуси и ще продължите към по-високо ниво.