DRAMA


В свят, затрупан от тъмни нюанси, смесени с мрачна тъмнина, е трудно да се проследи някакъв идеализъм, така че светецът от играта DRAMA избра да напусне местното си място и да отиде да търси по-брилянтни и по-прекрасни вселени. Въпреки това, начинът на мислене за този свят е, че можете да загубите много животи. Да помогне само на един с постигането на целта. Трябва да бъдете насочени от него. Тъй като има проблемен и опасен път напред. Светецът ще се появи от едната страна на входа и вие ще му помогнете да подскача над сцените. Скокът най-вероятно е недостатъчен, за да завладее незапълнената дупка, така че светецът вечно ще пада върху остри бодили. Въпреки това в този момент неговият клонинг може да се появи и той ще премине в зависимост от изтеклите му архетипи в DRAMA.