Paper Flick


Насочете и хвърлете хартиената топка в буша. Колко точно бихте казали, че сте? Забавен офис климат. Просто е идеален за убиване на време. Прегледайте 3 предизвикателства: просто, средно и трудно.

Твърде бавен, за да обмисля дори работа? Твърде апатичен, за да помислите дори да направите хартиено топче и да го хвърлите? Това е причината да проектираме тестови системи! Paper Flick извежда хвърлянето на хартиени топки на друго ниво. Посочете недвусмислено като непрекъснато като основен приоритет бризът, произведен от дразнещия вентилатор. Колко често направо бихте могли да вкарате? Открийте, приятно прекарване!