Kill the Dummy


Много войни на нинджи практикуват своите удари върху необичайни фалшификати. Днес в играта Kill the Dummy трябва да ви предложим обучителен курс, по време на който можете да покажете своите способности с меч. Преди вас на екрана ще се покаже бойно поле, върху което моделите в естествен размер ще излитат от различни страни. Те ще се движат с различни скорости и размери. Трябва внимателно да погледнете екрана. В момента започнете да движите мишката отново, опитвайки се да удари моделите в естествен размер. Така ще ги ударите с меча си и ще ги нарежете на парчета. За всеки изрязан модел в естествен размер ще ви бъдат предоставени фокуси. Припомнете си, че понякога на екрана ще се показват бомби. Не трябва да се свързвате с тях. Ако приемем, че това действително се случва, тогава в този момент ще загубите нивото и трябва да започнете секцията на играта Kill the Dummy от самото начало.