Cat Solitaire


Cat Solitaire е специален вариант на известната игра Solitaire, където имате задачата да свивате надолу карти със заместващи тонове и неизбежно да ги контрастирате със събраните асове от двама до господарите.