Impostor Archer War


На занемарена космическа станция на една от планетите, изгубени в космоса, избухна спор между Претендентите. В играта Impostor Archer War ще помогнете на един от екипажите да смаже и хване тази база. Определен регион ще се появи пред вас на екрана, в който вашият човек ще бъде с лък в хватката. Врагът ще бъде на точно отделяне от него. Като щракнете бързо върху вашата легенда, ще извикате уникална линия. С негово съдействие можете да изчислите посоката и силата на изстрела. Доставете болта, когато е подготвен. В случай, че точката ви е точна, тя ще удари врага и ще го унищожи. За това ще получите фокуси. Спомнете си, че трябва да играете бързо всички дейности, така че противникът да не може да ви удари с болт.