Temple Escape


В тази игра трябва да се биете за живота си и непрекъснато ви преследват от каменната маса и се опитват да ви ударят. Освен това ще се сблъскате с множество препятствия като пропасти, тръни, пустини и пълни с капани пирамиди! Никога няма да разберете какво се очаква веднага. Независимо дали тези опасни препятствия ви задържат, можете да изискате дължимото, стига да избягате от дълбочините на неговата пропаст. Докато възнамерявате да се разхождате като пътешественик, можете да събирате монети, за да натрупате богатство и да използвате тези монети, за да отворите легендата си за глобус-рисач номер едно и различните му екипировки.