Search Word


Търсене на скрити думи в рамката на буквите. Открийте ги равномерно, вертикално, наклонено или в обратна посока, в зависимост от избраното ниво на проблем. Всички думи, записани в привилегията на играта. Щракнете и плъзнете върху буквите, за да представите думата и я маркирайте от намаленото. Прекалено просто? Задайте проблема с играта в менюто за алтернативи, за да промените заглавията, в които са думите. Трябва ли да увеличите теста? Направете време за търсене на вашето изявление или прикриване на вашия списък с твърдения. Надявайки се да направим загадката много по-трудна? Опит Maniac Mode!