Kids Movie Night


Какво е по-добро от това да излезеш да гледаш филмите? Пуснете свое собствено специално кино! Помогнете на клиентите да намерят местата си, направете вкусни хапки, като по този начин значително повече! Можете дори да озарите собствения си специален филмов банер - дайте име на филма, изберете тема и подправете артистите! Въведете съперничеството и решението на банера на филма в полза на предпочитаните от вас банери! По какъв метод ще завърши тази филмова нощ? Купете пропуск за откриване.