Ninja Rabbit


Помогнете на Заека да използва своите великолепни самурайски способности, за да помогне за спасяването на всички спътници на уловеното му същество. По време на транзит към отпуск се опитват да съберат цялото количество моркови, скъпоценни камъни и другари от същества се разпръснаха изцяло. Придвижвайте се, избягвайки пречките и спасявайки приятелите си в тази очарователна игра-загадка, идеална за играчи, при равни условия.