Multiplication Math Challenge


Multiplication Math Challenge е уеб базирана игра, която можете да играете за нищо. Duplication Math Challenge е кръг от увеличение. Имате 10 секунди за всеки въпрос. Умът ви трябва да мисли бързо, за да намери верния отговор и да се фокусира. Направете някои страхотни спомени.

Таблицата за дублиране е ценен инструмент за всеки един последователно.

Независимо на колко години сте? Таблиците за дублиране са от решаващо значение за определяне на разходите или резултата.

Играта на тестовите игри ще ви помогне да учите по-бързо и винаги да помните.