Checkers Legend


Това трябва да са може би най-известните настолни игри за семейства. В това предаване на HTML5 вие играете срещу компютъра, като избирате фигурите си. Стандартите са основни, но техниката не е толкова голяма. Ще ви е необходима точност и последователно трябва да вървите напред в случай, че трябва да спечелите. Играчите заместват завъртания и фигурите могат да се преместват наклонено, за да се изчистят квадратите. В момента, когато съседният квадрат съдържа парче на противник, можете да го премахнете, като го прескочите. За какво седиш здраво? Демонстрирайте, че сте легенда за шашки!