Galaxy Defense


Основният щит непрекъснато се върти около космическия кораб, за да го осигури. Причината за превръщането на щита в и последващо увреждане на космическия кораб. Можете да се свържете с екрана, за да преместите основния щит. В случай, че движението към метеора е изключително бързо, свържете се и задръжте екрана, за да ускорите щита. Ще имате допълнителни щитове през цялата игра. Ще загубите допълнителните си щитове, когато метеорите ги ударят и вашите първични щитове ще се окажат незащитени. За да не се стресирате, тъй като ще получавате допълнителни щитове с всяко преминато ново ниво. Имайте предвид! Всеки път, когато се свържете с екрана, щитът ще се насочи към другия път.