Spongebob Racer 3D


Преди много години невероятният и алчен артист избира да забогатее. Той откри карта на богатството, но тези съдби бяха покрити в долната част на океана. Изпълнителят е избрал да направи звяр, който ще се съобразява с него и ще получи богатството от базата. Той прекара обичая и направи Ядосания Боб. Уийв беше изключително солиден, безстрашен, бърз, той ценеше златото и имаше възможност да направи двоен скок. Суей погледна картата на съдбата и тръгна да ги търси. Така опитът започва.