Cyclops Ruins


Помогнете на легендата с опитите да не падате камъни, докато се опитвате да преодолеете мощните циклопи. Съберете монети, за да разширите резултата си и падащи катализатори, за да изградите шансовете си на висок резултат. Избягвайте камъните, доколкото е възможно, докато срещнете смъртта си.