The Adventure of Finn & Bonnie


Роботът колонизира планетата х. Фин и Бони трябва да съберат множество оръжия, за да смажат всички роботи. Смесете и ремонтирайте оръжието, за да го направите по-здраво.