Chroma Balls


В новата интересна игра Chroma Balls трябва да унищожите квадратите, които ще се покажат в най-високата точка на бойното поле и ще паднат малко по малко. Във всеки един от квадратите ще бъде забележимо число, показващо количеството удари по отношение на материята, която трябва да се направи, за да се заличи. В долната част на бойното поле ще има кръгла топка. Като го докоснете, можете да изчислите посоката на полета му. От този момент напред ги стреляйте в малкия площад и когато той попадне в предмети, той ще ги нанесе.