Parking Block


В паркинг, вашето превозно средство за игри е затворено от различни превозни средства, останали в колета. Единият изход е затворен, така че не можете да напуснете зоната за паркиране по този начин. Каква безупречна малка гатанка да се справиш! Вземете различни превозни средства и ги плъзнете по пресечения път. Ще трябва да осмислите в коя заявка да премествате превозните средства и в каква позиция да ги преместите. Опит да направите път с целта, която вашето оранжево игри ще може да преодолее. Бихте ли успели да останете в основната мярка на ходовете, демонстрирани в най-високата точка на всеки пъзел и да отбележите три звезди за вашето усилие? Вижте го!